Què fem?

Reunió Preliminar

Les empreses que estiguin pensant admetre un soci, inversor o comprador, haurien de contactar amb nosaltres per tenir una reunió preliminar, sense cap tipus de compromís.

Si ja tenim un client en cartera que cerca una empresa amb característiques que coincideixen amb les seves, li presentarem òbviament a aquest client com a possible inversor.

Si no tenim a un client que estigui cercant una empresa espanyola similar a la seva, llavors sincerament recomanarem que prengui la iniciativa a través d’un Mandat de Venda. D’aquesta manera els seus objectius poden assolir d’una forma proactiva, sistemàtica, exhaustiva i professional.

Després de la firma del Mandat de Venda, el nostre treball engloba, normalment, els següents passos:

Recollir Informació

Visitem les instal•lacions del client tantes vegades com sigui necessari i ens entrevistem amb els propietaris per recollir i analitzar informació detallada sobre l’empresa, les seves activitats i sobre els objectius dels propietaris. Per facilitar aquesta feina, subministrem a priori al client una Guia de la Informació Requerida, que desglossa tota la informació que necessitarem.

Anàlisi

Analitzem detalladament els Balanços i els Comptes d’Explotació de l’empresa. Una part molt important de la nostra feina està en ajustar les dades financeres històriques, per reflectir com estarà l’empresa després de la venda. Això implica la segregació de totes les despeses no operatives. Posteriorment passem la informació financera en format internacional comprensible per a empreses estrangeres.

Valoració

Basant-nos en varis mètodes internacionalment acceptats, així com en les condicions de mercat que prevalen a Espanya en el moment, ajudem al client en la valoració de la seva empresa, o bé, en la valoració de qualsevol altra transacció que desitgi.

Quadern de venda

Redactem un Quadern de Venda (normalment de 20 a 40 pàgines), en anglès, descrivint el client, la seva gamma de productes o serveis, el seu mercat, xarxes de distribució, competidors, proveïdors, actius principals, situació financera, organització i plantilla, etc. El presentem a l’empresa en un format internacional i molt professional. Ressaltem, amb habilitat, els aspectes més remarcables, i suavitzem els punts més dèbils dels nostres clients.

Pla de Marketing

Formulem un pla de Marketing i definim els tipus de compradors o inversors que podrien estar interessats en el nostre client. Analitzem les possibilitats dins del seu propi sector industrial, així com el dels seus clients o proveïdors. Considerem també empreses d’altres sectors que sabem que estan en procés de diversificació; així com grups financers i empreses de capital risc.

Prospeccions

Segons el pla de marketing establert, realitzem una àmplia prospecció, a escala internacional i nacional, per a localitzar a inversors potencials. Normalment cobrim els països més importants d’Europa, Nord i Sud Amèrica i Japó. Depenent dels desigs i objectius del client i del seu sector industrial, suprimim a alguns països o n’afegim d’altres.

“Mailings” i altres contactes

Enviem cartes confidencials als inversors potencials esmentats, descrivint el nostre client, sense divulgar la seva identitat. Enviem també informació als nostres associats estrangers, especialitzats en fusions i adquisicions d’empreses.

Subministrament d’informació

Enviem el Quadern de Venda als inversors potencials que s’interessin i sol·licitin més informació; però únicament després de la signatura d’una Carta de Confidencialitat i únicament amb el permís del nostre client. Mantenim contactes permanents per telèfon, fax, e-mail, i correu així com personalment.

Negociació

Organitzem i participem en totes les visites dels compradors potencials a les instal·lacions del nostre client. Creem un ambient de cooperació i no de conflicte en totes les negociacions, tenint sempre en compte els interessos del nostre client, evitant problemes d’idioma i les nombroses complicacions de tractar amb empreses amb més experiència en la compra-venda d’empreses (multinacionals o grups financers).

A part de negociar un preu alt, un altre objectiu molt important és minimitzar les garanties que ha d’oferir el nostre client al comprador per cobrir les possibles contingències fiscals.

Donat que els nostres professionals estan involucrats habitualment en negociacions similars, podem oferir un ventall de fórmules viables per tancar una operació, que el nostre client i el comprador sols ni es podrien imaginar. De fet, freqüentment canalitzem operacions ja descarrilades.

Assessorem també en la formulació d’una estructura eficaç per minimitzar l’impacte fiscal sobre el client. Finalment, fem de mitjancers entre el nostre client i el comprador, la Carta d’Intencions / Memorandum d’Acord que formarà la base del contracte de compra-venda definitiu.

La nostra mediació permetrà:

aconseguir un preu millor,

escurçar el temps,

reduir impostos i

assegurar la confidencialitat.

Coordinació i Tancament

Establim un pla i un calendari detallat per tancar l’operació proposada. Normalment la investigació detallada pel comprador (“Due Diligence”) és un procés laboriós, intens i pot destorbar les operacions i rutines diàries del nostre client. Per minimitzar aquest impacte negatiu, coordinem les activitats dels advocats, auditors, assessors fiscals, etc., d’ambdues parts, per tal d’assegurar-nos que cadascú fa el que ha de fer, quan ho ha de fer, i aconseguir així que l’operació es realitzi amb èxit.

Durada

La nostra llarga experiència demostra que es necessiten entre sis i dotze mesos per vendre una empresa espanyola.