Honoraris Professionals

Quota Mensual

Els serveis anteriorment desglossats impliquen molta feina i nombroses despeses, sobretot al principi del projecte quan estem recopilant i analitzant dades, valorant a l’empresa, redactant el “Quadern de Venda”, fent prospeccions i mantenint contactes permanents amb els inversors potencials.

Per fer front parcialment a aquests serveis i despeses, facturem una quota mensual. Malgrat que aquest tipus de projecte té una durada de entre sis i dotze mesos, cobrem aquesta quota mensual únicament durant un període màxim de sis mesos. La quota mensual respon a dos motius principals:

Assegurar el compromís del client

Si un client desitja rebre desenes de milions d’Euros per la seva empresa, ha d’estar disposat a avançar una quota per un treball intens, realitzat per una firma professional i especialitzada, i amb un rècord destacat d’èxits en la compra i venda d’empreses. No treballem mai de forma especulativa per a un client que estigui temptejant el mercat, o bé desitgi simplement conèixer quant estarien disposats a pagar per la seva empresa.

Donar prioritat a la feina

Pel nostre despatx passen constantment operacions molt interessants. La quota mensual ens obliga, moral i contractualment, a enfocar tots els nostres esforços en aconseguir els objectius dels nostres clients, donant-los sempre prioritat.

Despeses

No cobrem despeses generals. No obstant, si és necessari viatjar per aconseguir l’objectiu del mandat, les despeses de viatge són facturades al client, sense sobrecàrrec, sempre que el client hagi donat prèviament la seva conformitat per dur a terme aquests viatges.

Honoraris d’Èxit

Si el client tanca una operació amb un inversor per nosaltres presentat, els nostres Honoraris d’Èxit estaran basats en el Valor Total de la Transacció segons l’escala de Lehman següent:

Honoraris d’Èxit

5% sobre el rang de fins 3 Milions d’€uros

4% sobre el rang d’entre 3 i 6 Milions d’€uros

3% sobre el rang d’entre 6 i 9 Milions d’€uros

2% sobre el remanent.