Què fem?

Primer Pas

Si un comprador potencial vol prendre la iniciativa per realitzar els seus objectius d’una forma proactiva, completa, sistemàtica, exhaustiva i professional, li enviarem primer el nostre Acord d’Assistència per a la seva revisió i firma.

Fixació de Criteris

Ens agradaria entrevistar-nos personalment amb els executius clau del comprador per entendre, perfectament, quines són les característiques de la seva Adquisició Idònia. Normalment, suggerim que aquesta reunió es celebri a les instal·lacions del nostre client, per tal de poder entendre perfectament la natura de les seves activitats.

Prospeccions

A través d’una multitud de fonts (espanyoles o, en el seu cas, estrangeres), realitzem una àmplia prospecció per localitzar a totes les empreses les característiques de les quals encaixin amb els criteris del nostre client. A l’estranger treballem amb els nostres col•legues a IMAP.

Contactes Inicials

Contactem amb totes les empreses identificades per determinar el seu nivell d’interès a ser adquirides. En aquesta fase del procés, si el nostre client ho prefereix pot romandre a l’anonimat, fins que consideri prudent i oportú revelar la seva identitat.

Seducció

Tal com hem mencionat anteriorment, la majoria de les empreses atractives i rentables no estan, normalment, en venda. Una gran part del nostre esforç està involucrat en convèncer els propietaris de les empreses identificades a, com a mínim, mantenir converses amb el nostre client, per crear una situació d’Únic Postor.

Recopilació d’informació

Per a cada empresa identificada amb característiques que coincideixin amb els criteris del nostre client, i que hagi indicat el seu interès en mantenir una conversa preliminar, recolliríem informació bàsica sobre les seves activitats per presentar-la al nostre client.

Perfils Preliminars

Per a cada empresa seleccionada redactarem un Perfil Preliminar (de tres o quatre pàgines), descrivint la seva gamma de productes o serveis, els seus mercats principals, la seva xarxa de distribució, els seus mètodes de venda, els seus competidors, la seva organització i plantilla, les seves fàbriques, així com altres instal·lacions físiques, etc.

Inclourem també tots els fulletons promocionals que descriuen les característiques tècniques dels seus productes o serveis, així com qualsevol altre tipus de propaganda de cada empresa.

Malgrat que els propietaris de moltes empreses privades (tant espanyoles com estrangeres) podrien tenir una bona predisposició a vendre, poden mostrar una notable reserva a l’hora de subministrar informació fidedigna sobre la seva situació financera (freqüentment per motius fiscals), fins a una visita personal del comprador potencial.

Sabent que compradors sofisticats prefereixen no perdre temps amb “candidats” fins a tenir l’oportunitat de revisar el més bàsic de la seva informació financera, els nostres professionals (i, en el seu cas, els nostres associats a l’estranger), podran extreure els seus comptes essencials, evitant així que el comprador perdi el seu temps en viatges innecessaris.

Llista Curta

Després de la revisió dels Perfils Preliminars per part del nostre client, el visitarem per confeccionar conjuntament una Llista Curta de les empreses identificades que ell pensa que encaixen i que seria interessant visitar.

Visites Inicials

Organitzem i participem en totes les visites inicials del nostre client a totes les empreses de la “Llista Curta”. En el transcurs d’aquestes visites, el nostre client tindrà l’oportunitat de inspeccionar les instal•lacions físiques de cada empresa, conèixer els propietaris i els membres clau de la gerència, i fer totes les preguntes que considerin apropiades.

Anàlisi

La presentació típica dels Balanços i els Comptes d’Explotació d’una empresa estrangera, així com els principis comptables sobre els quals estan basats son, normalment, aliens per a una empresa espanyola i als seus directius financers. Els nostres professionals (i, en el seu cas, els nostres associats a l’estranger), presentaran les dades financeres de les empreses d’interès en un format que els nostres clients espanyols puguin entendre amb rapidesa i facilitat.

Valoració i Estructura

Basant-nos en diversos mètodes internacionalment acceptats, així com en les condicions que prevalen a cada país en el que té interès el nostre client, l’ajudarem en la valoració de cada empresa en la qual tingui interès, o bé en la valoració de qualsevol altra transacció que desitgi. Recomanem també diverses estructures per minimitzar l’impacte fiscal, tant pel nostre client com pels venedors.

Negociacions

Nosaltres (i, en el seu cas, els nostres associats a l’estranger), assistim a totes les negociacions, normalment molt delicades i emocionals, entre el comprador i el venedor, i actuem com a “buffer” entre les dues parts. Inspirem un ambient de cooperació i no de conflicte durant totes les negociacions, tenint sempre en compte els interessos del nostre client, evitant problemes d’idioma i les nombroses complicacions de tractar amb empreses estrangeres.

Donat que els nostres professionals estan involucrats habitualment en negociacions similars, podem oferir un ventall de fórmules viables per tancar una operació, que el nostre client i el venedor sols ni es podrien imaginar. De fet, freqüentment canalitzem operacions ja descarrilades.

A més de negociar un preu mínim pel nostre client, un altre objectiu molt important és maximitzar les garanties que el venedor ha d’oferir al nostre client per cobrir les possibles contingències fiscals o d’altres relacionades amb la transacció.

Finalment, fem de mitjancers entre el nostre client i el venedor, la “Carta d’Intencions” / “Memorandum d’Acord” que formarà la base del contracte de compra-venda definitiu.

Coordinació i Tancament

Establim un pla i un calendari detallat per tancar l’operació proposada, i coordinem tot el procés d‘investigació detallada del nostre client (el “Due Diligence”). Coordinem les activitats dels advocats, auditors, assessors fiscals, etc., d’ambdues parts, per tal d’assegurar-nos que cadascú fa el que ha de fer, quan ho ha de fer, i aconseguir així que l’operació es realitzi amb èxit.