Opcions

Reunió Preliminar

Les empreses que estiguin pensant adquirir una empresa espanyola o estrangera, poden contactar amb nosaltres per tenir una reunió preliminar i confidencial, sense cap tipus de compromís, per a discutir els seus criteris d’adquisició.

Si ja tenim una empresa en cartera que busca un comprador o inversor, les característiques de la qual coincideixen amb les del inversor, li presentarem aquesta empresa com a possible adquisició.

Si no tenim una empresa en cartera en venda amb característiques que coincideixin amb les que cerca el comprador o inversor, llavors oferim diverses opcions:

Actitud Passiva

La majoria d’empreses atractives i rendibles no estan, normalment, en venda. Per tant, si un comprador potencial actua amb una Actitud Passiva, esperant que una empresa arribi al mercat, podrà perdre l’oportunitat de trobar empreses atractives, que encara que no estiguin en venda, poden estar disposades a ser adquirides.

Si s’espera passivament al fet que empreses arribin a estar en venda, el més probable és que no siguin suficientment atractives. O si ho són, és probable que els amos ja hagin nomenat assessors professionals per ajudar-los en la venda, la qual cosa pot implicar una Situació de Subhasta, i en conseqüència, preus més alts..

Situació de Subhasta

Empreses atractives en venda

estan sent examinades per altres compradors

Això implica una situació competitiva

amb preus molt més alts

De fet, adquirir una bona empresa és molt similar a la recerca d’un alt executiu: els millors ja estan normalment emprats i satisfets en el seu lloc i rarament llegeixen els anuncis en la premsa. Cal buscar-los activament i seduir-los perquè deixin el seu treball actual.

Com es pot imaginar, la sort juga un paper molt important amb una actitud passiva. Cal esperar fins que una empresa atractiva i amb les característiques que encaixin amb els desigs del comprador, arribi al mercat, i, en la pràctica, això passa molt rarament.

Actitud Activa

Amb una Actitud Activa realitzem una prospecció completa i sistemàtica del mercat espanyol o estranger. Contactem i filtrem  empreses amb característiques que coincideixin amb les desitjades pel nostre client. Posteriorment, seduïm a les atractives i les portem a la taula de negociació, encara que mai hagin considerat una venda.

Prenent aquesta iniciativa, el nostre client gairebé sempre es troba en una Situació d’Únic Postor, i el nivell d’èxit amb aquest enfocament és altíssim. A més, el client també obté, com a subproducte, una quantitat important d’informació general sobre el mercat.

Situació d’Únic Postor

La majoria de les empreses atractives

no estan normalment en venda

Cal seduir-les i dur-les a la taula de negociació

creant una situació d’únic postor

Esperar – Deixar Que el Venedor Pagui

Freqüentment compradors potencials ens pregunten perquè han de contractar els nostres serveis. És a dir, perquè no firmem un Mandat de Venda amb el venedor i li cobrem els nostres honoraris

A part dels motius ja explicats, si tenim un Mandat de Venda, en l’anàlisi final,quan tanquem una operació, seran els fons que el venedor rebrà eventualment del comprador els que paguin els nostres honoraris.

Per tant, si el comprador està, en efecte, pagant els nostres honoraris, té més sentit que actuem pel seu compte i defensem els  interessos del inversor. Un mandat del venedor ens obligaria, a protegir els seus interessos i no els de l’inversor.

Donada la nostra llarga experiència en Fusions i Adquisicions, sabem que si treballem per al comprador, aquest podrà sentir-se més còmode pel fet que la nostra mediació permetrà negociar un preu inferior al que ell podria aconseguir per si mateix Normalment, els nostres “Honoraris d’Èxit” representen solament una fracció de la diferència de preu que podem negociar.

Finalment, poder informar als venedors potencials que és el comprador qui pagarà els nostres honoraris, permet atreure a moltes més empreses interessants a la taula de negociació.