Enllaços Útils

Aquesta pàgina conté un índex d’enllaços amb altres pàgines web que proporcionen informació general sobre Espanya, la seva economia i les seves activitats de Fusions i Adquisicions.


INFORMACIÓ GENERAL SOBRE ESPANYA

Tots els llocs esmentats en aquesta pàgina contenen informació en general sobre Espanya i la seva economia en particular.

MAPES D’ESPANYA

Els llocs d’aquesta pàgina web contenen diversos mapes d’Espanya, en diferents formats i amb diversos nivells de detall.

REVISTES I WEBS

Les següents revistes i pàgines web son sobre qüestions de Fusions i Adquisicions o contenen informació d’interès general sobre Espanya.

EMPRESES D’AUDITORIA

Totes les empreses d’auditoria esmentades en aquesta pàgina web tenen una sòlida experiencia en el camp de les Fusions i Adquisicions. Totes elles disposen de socis multilingües i están familiaritzades amb les peculiaritats de tancar, amb èxit, operacions de Fusions i Adquisicions a Espanya.

ADVOCATS ESPECIALISTES EN FUSIONS I ADQUISICIONS

Totes les firmes d’advocats esmentades en aquesta pàgina web tenen una sòlida experiencia en el camp de les Fusions i Adquisicions. Totes elles disposen de socis multilingües i están familiaritzades amb les peculiaritats de tancar, amb èxit, operacions de Fusions i Adquisicions a Espanya.

CONSULTORES

Aquesta pàgina web ennumera diverses empreses que podrien assistir a un comprador potencial d’una empresa espanyola durant el procès d’investigació.