Es ven el domini redirection.com

Por el 19 de abril del 2013

Aquesta pàgina ha estat activa, en diferents versions, durant més de 25 anys. Va ser creada per Daniel Denby, un dels pioners en consultoria de Fusions y Adquisicions a Madrid, y després de la seva mort al 2003, per Joaquim Abelló, el seu soci a Barcelona, recentment jubilat. Per aquesta raó, es ven ara el domini www.redirection.com.

El diccionari Oxford defineix redirect com “dirigir (alguna cosa) a un lloc o propòsit diferent” y dona dos exemples concrets: “redirigir el correu” y “redirigir recursos a un important projecte”. Redirection es una paraula anglesa, amb un significat real, clara y fàcil de recordar, que pot ser ideal per a empreses relacionades amb:

  • Fusions i Adquisicions.
  • Desenvolupadors i distribuïdors de software per a Internet.
  • Redirecció de URLs i les seves aplicacions.
  • Tecnologia de la Informació i de xarxes.
  • Consultoria estratègica. Reestructuració de empreses.
  • Recursos humans, assessorament i recol·locació de directius.
  • Formació professional i tècnica.
  • Desenvolupadors i distribuïdors de hardware i de software de GPS.
  • Màrqueting i distribució de productes i serveis.
  • Logística i transport.

En cas d’interès, dirigir-se a jabello@redirection.com.